یکشنبه

نوریزاد به خامنه ای: مجسم کن مجتبی را بیست و چهار روز مورد تجاوز جنسی قرار بدهند سپس از او بپرس «خوب خدمت کردی به وطنت؟»
محمد نوریزاد در پیغام حیرت انگیزی به «رهبر» جمهوری اسلامی وی را دعوت کرده تا مجسم کند پسرش مجتبی، به مدت بیست و چهار روز مورد تجاوز جنسی قرار گرفته باشد، و سپس با وی در مورد تجربه اش در آن بیست و چهار روز گفتگو کند.

این پیغام که در صفحه فیسبوک آقای نوریزاد منتشر شده است ابتدا به شرح حکایت سرباز جوانی میپردازد که به مدت بیست و چهار روز در بازداشتگاه مورد تجاوز جنسی توسط افراد متعددی قرار داشته، و سپس خطاب نامه را به سید علی خامنه ای بازمیگرداند و مینویسد:  

ایکاش رهبر این نوشته ی مرا بخواند و تجسم کند که مافیای یک زندان در دوردست های بی خبری، بیست و چهار روز با پسرش آن کرده اند که گفته آمد. وبعد که پسرش را تحویلش دادند از او بپرسد: خب پسرم خدمت سربازی چطور بود؟ بگو ببینم آیا خوب خدمت کردی به وطنت؟

۲ نظر:

  1. اگر این سئوال فقط به عنوان تجسم و درک وضع و موقعیت ِ آن پسر مورد ِ تجاوز، تلقی شود، می تواند برای کم کردن ناروائی ها در بازداشتگاه ها و زندان ها کمک کند. ولی فقط به نوری زاد حمله خواهد شد که چرا پسر ِ آقا را
    مثال زده ای؟ پس تو مجرمی... و کاری به اون زندان بان ها نخواهند داشت...

    پاسخحذف
  2. In jorm nist ke shakhsi mesal bezanad. dar hameh jaye donya mishavad in kar ra kard be joz dar jame eye dictatori.

    پاسخحذف