یکشنبه

به جای تمرکز روی هدف مبهم و غیر عملی «براندازی»، بیائید تمرکزمان را روی هدف روشن و عملی «حذف اصل ولایت فقیه» بگذاریم