چهارشنبه

حسن روحانی: توطئه گرها را هنگام برگزاری نماز جمعه در حضور مردم به دار آویزان کنید تا تاثیر بیشتری داشته باشد

چشم بنفش مان روشن.... نیازی به شرح ندارد

تصویر:


متن:

حسن روحانی:  توطئه گرها را باید در نماز جمعه به دار بکشند

حسن روحانی نماینده سمنان یکی دیگر از ناطقین قبل از دستور در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: «در حوادث طبس بسیاری از ریزه کاری ها بود که با مسئولین امور به آنها رسیدگی کرده اند که خواهش ما اینست که به اطلاع ما و مردم برسانند و اگر مسئله طبس دقیقا دنبال میشد شاید همانموقع همه این مسائل کشف میشد و به امروز منتهی نمیشد.  نکته دیگر اینکه ما از دادگاه انقلاب ارتش میخواهیم که در مورد توطئه گران عجله نکنند و تحقیقات را در حد وسیع انجام بدهند و کاملا ریشه یابی بکنند.  و تقاضای دیگر من این است که توطئه گرها را هنگام برگزاری نماز جمعه در حضور مردم به دار آویزان کنند تا تاثیر بیشتری داشته باشد»

منبع: روزنامه «جمهوری اسلامی» سه شنبه بیست و چهارم تیرماه ۱۳۵۹، صفحه ۱۱.

تصویر صفحه کامل: