دوشنبه

نقش عمیق «باد شکم» در بطن ناخودآگاه نظام مقدس اسلامی


یادش به خیر مرحوم فروید،  میگفت اگر خواستی بدونی ملت توی ضمیر ناخودآگاهشون به چه چیزایی بیشتر فکر میکنند کافیه به اشتباهات لپی شان توجه کنی.  میگفت محتوای اشتباهات لپی اغلب چیزهایی هستند که ملت دلشان میخواهد از آن صحبت کنند و باآن سروکله بزنند اما محیطشان به آنها این اجازه را نمیدهد، اینست که این افکار به شکل «ناخودآگاه» و «سرزده» خودشان را وارد میدان گفتگو میکنند...

بگذریم، نکته این که به این ترتیب این دوتا ویدئوی زیر را اگر طبق ایده فروید نگاهشان کنیم خود به خود نشان دهنده نقش محوری و ناخودآگاه «گوز» در بطن ضمیر نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند :)

ویدئوی اول در باب رحلت جانگوز امام راحل: و ویدئوی دوم در باب آقای گوزا:


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر