چهارشنبه

رفسنجانی: سی و سه سال طول کشید تا معنی حرف امام را بفهمیم که اقتصاد مال خر است!برگرفته از دفتر خاطرات  رفسنجانی: 

امام راحل فرمودند «اقتصاد مال خر است.»  اما ما هیچکدام نمیفهمیدیم منظور ایشان چیست.  چند بار هم خودم پرسیدم از امام، اما ایشان جوابی نداد و گفت روزی خودت متوجه خواهی شد.  امروز،  بعد از سی و سه سال، تازه  متوجه شدیم امام با بصیرت منظورش چه بوده، آن هم از طریق یک نفر ضد انقلاب.  دیشب داشتم طبق معمول سایت ضد انقلابی بالاترین  را مرور میکردم که دیدم یک جایی نوشته بود «اینکه خمینی گفت اقتصاد مال خر است یعنی من خودم تمام شئونات کشور را به گل مینشونم، اما اقتصاد مال خامنه ایه، میذارم تا اون ترتیبش رو بده.» ۱ نظر: