دوشنبه

اصلاح طلبان ناجوانمرد بالاخره اعتراف کردند که خون جوانان مان را در سال ۸۸ به ولایت فقیه فروخته اندبعد از چند سال انکار و اصرار غیر مستقیم از سوی خودشان، و تاکید و اصرار از سوی نوچه ها و دنباله رو هایشان، امروز بالاخره اصلاح طلب های نابکار خودشان با زبان خودشان اعتراف کردند که عامدا و آگاهانه در هنگام خیزش مردمی سال ۸۸ زمانی  که مطالبات مردم از سطح خطوط قرمز «نظام» عبور کرد راه خود را از مردم جدا   و تلاش کرده اند تا حرکت مردم را برای محافظت از نظام خنثی گردانند.

اعترافات تکان دهنده  در سرسپردگی اصلاح طلبان به حفظ  نظام به شکل کنونی آن و در چارچوب خواسته های خامنه ای (ولی فقیه)، آن هم از طرف یکی از سردمداران حزبی خیلی به اصطلاح «تندرو» اصلاح طلبان، یعنی محمد رضا خاتمی، اگرچه دیر انجام شده است اما در هر حال مسائل و اتفاقات چند ساله گذشته را در پرسپکتیو واضح تری قرار میدهد.  این اعترافات به وضوح  روشن میسازد که اصلاح طلب ها عامدا و دانسته در هنگامی که تظاهرات مردمی به اوج خودش رسیده بود و روزهایی که مردم طالب سقوط ولایت فقیه و عوض شدن سیستم جمهوری اسلامی بودند در پشت پرده با رژیم تبانی و تلاش کرده اند تا حکومت ولایت فقیه را از سقوط حفظ کنند، و یا به اصطلاح عریان ترش، مردم را در اوج خیزش مردمی به رژیم فروخته اند چرا که مردم از خط قرمز مشترک اصلاح طلبان و اصول گرایان دامان ولی فقیه، خط قرمزی که به تصریح  محمد رضا خاتمی براندازی جمهوری اسلامی است، عبور کرده بودند.

اگرچه کوس رسوایی اصلاح طلبان از زمانی که سردسته اصلی شان یعنی سید محمد خاتمی با خیانت واضح و بی پرده خودش در انتخابات قبلی (که علیرغم تحریم گسترده گروههای مختلف تلاش کرد دزدانه رای بدهد که خوشبختانه توسط مطبوعات رسوا شد) طبیعت آنها را نشان داد دیگر به گوش خاص و عام رسیده است، اما شاید این اعتراف به هر حال یکبار و برای همیشه تکلیف مردم را نسبت به این موجودات خبیث که به جز منافع گروهی خویش هیچ هدف دیگری را در آبهای گل آلود سیاست ایران نمیجویند روشن کرده باشد، چرا که اگر عمده اصول طلبان لااقل احمق هستند و به دنبال افکار ایدئولوژیک خودشان دست به جنایت میزنند، اینها حتی از همان اهداف ایدئولوژیک و مذهبی هم فارغ هستند و جنایت های ولی فقیه را تنها و تنها به دلیل حفظ مقام و موقعیت های خودشان نادیده گرفتند و حاضر شدند تا خونهای پاک جوانان و ندا ها و سهراب های کشورمان را به رژیم بفروشند تنها با این امید که از بابت آن خون های پاک چند روزی بیشتر اجازه بازگشت به صحنه سیاست بیابند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر