یکشنبه

بابا جان، سقوط آزاد که درد نداره!


برخورد احمقانه مسئولان جمهوری اسلامی با سقوط آزاد اقتصاد کشور حکایت  مردی است که از بام آسمانخراشی افتاده بود و در حال سقوط از هر طبقه ای که میگذشت میگفت «تا اینجاش که خوب گذشت!».

کاشکی یکی بود به خامنه ای و دلقک های دربارش میگفت باباجان سقوط آزاد درد نداره، به زمین خوردنشه که ترتیبتونو میده.

ای داد بیداد...


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر