دوشنبه

اسلام دموکراتیک؟!

دوست من، موضوع خیلی ساده است:

تنها مفهومی از «اسلام دموکراتیک» که قابل درک و دفاع منطقی است اسلامی است که تسلیم و محصور در حدود دموکراسی و قوانین مدنی باشد، به این معنی که هرجا بین قوانین اسلام و اصول دموکراسی یا قوانین مدنی اختلافی مشاهده شد اولویت بدون قید و شرط با دموکراسی و قوانین مدنی باشد.

بنابر این هرگاه یکی از  «روشنفکران اسلامی» خواست با بحث های پیچیده و نامفهوم سرتان را گرم و نکته را منحرف کند، اجازه ندهید وقتتان را تلف کند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر