جمعه

آزادی دزدکی جلوی چشم خدا

چند روزی است که صفحه عالی و بسیار موثر و مهمی در فیس بوک باز شده به نام «آزادی های یواشکی» که در آن زن های ایرانی آرزوی خودشان را برای آزادی و رهایی از قید و بند بربریتی به نام «حجاب»  برای لحظه ای دزدکی هم که شده به واقعیت بدل کرده اند و از آن لحظه تصویر گرفته اند و در این صفحه گذاشته اند.  

بدون شک رژیم به زودی تمام تلاش خودش را برای سرکوب کردن آن و جلوگیری از استفاده از آن در ایران به کار خواهد گرفت.  ضمن آرزوی برپا و برقرار ماندن هرچه طولانی ترش، دیدنش را به همه توصیه میکنم.

این عکس ها را هم از همانجا عاریت گرفته ام... هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر