شنبه

روزنامه ابتکار را هم بستند -- از خاتمی هم بخار بلند میشد اما از روحانی خیر


رای من به  هموطن فضول


چند روز پیش پرسیده بودم آیا  که روحانی در این امتحان جسارتی که حزب الله با گشودن زنجیر سگ هایش مقابلش گذاشته رفوزه خواهد شد یا خیر، حقیقتش  ته دلم این امید بود که شاید غلطی بکند، یا اگر کاری نمیکند حد اقل حرفی بزند، بگوید آخ، اشاره ای بکند، اخمی، اشکی، نفس عمیقی، لااقل یک نشانه ضعیفی از حیات و احساس مشکل و مسئولیت  از خودش نشان بدهد... اما چه حیف که همان یک ذره هم توقع زیادی بود.  نامرد خودش را به مردن زده تا حدی که به قول معروف از خاتمی هم بخار بلند میشد اما از این خیر... 
بعد از حمله کذایی به بند ۳۵۰ اوین، نه تنها رئیس سازمان زندان ها برکنار نشد، بلکه بعد از اینکه مقامش رو عوض کردند روزنامه ابتکار را هم به جرم اینکه تیتر زده بود «برکناری رئیس سازمان زندان ها» بسته اند.
  
ضمنا عکس اون بیلبورد باحال رو از این لینک هموطن فضول گرفتم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر