سه‌شنبه

تکرار امتحان کوی دانشگاه در زندان اوین: خاتمی رفوزه شد، روحانی چه خواهد کرد؟
آنچه واضح به نظر میرسد این است که حمله اخیر به اوین و قلع و قمع بی رحمانه  زندانیان بی دفاع، تکرار واقعه، یا بهتر بگویم، تکرار جسارتی است که بخشی از حکومت به مثابه امتحانی در مقابل خاتمی گذاشت و خاتمی با زبونی و عدم شجاعت مثال زدنی خودش از آن خط امتحان عقب نشست و به این ترتیب شکست های آینده خودش و اصلاح طلبها در مقابل تند رو های خشونت گرا را پایه ریزی کرد.

بنا بر این سئوالی که تمام طرفداران روحانی باید به روشنی از خودشان بپرسند منتظر پاسخ عملی به آن از سوی روحانی باشند این است که آیا روحانی از یک سو آزادگی و حقانیت، و از سوی دیگر جربزه و شجاعت آن را دارد که این عمل را بی پاسخ نگذارت و از این امتحان سربلند بیرون بیاید یا خیر؟ 

خوشبختانه این سئوالی نیست که مبهم باشد یا پاسخش نیاز به سالها وقت داشته باشد.  سنگ محک اکنون روشن و بی ابهام بر چهره روحانی فرود آمده است، و روزها و هفته های آینده  عیار وی را به سرعت روشن خواهد ساخت. 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر