دوشنبه

مداح اصولگرا: به آغا بگین آغا العفو... بگین ملت که ازت عذر خواهی کرد، ملت گول خورده بود، ملت مہگه غلط کردم، شما بزرگی کن و کوتاه بیا


یکی از نوحه خوان های اصول گرا امروز داشت بعد از افطار میخوند، رسید به حرفای دیروز خامنه ای که گفته بود چرا اینها عذر خواهی نمیکنند، حرفاش برام جالب بود گفتم برا شما هم بگم.  میگفت:

آی بزرگ ترا!  آهای سران سه قوه!  شما که بزرگتر مائید برید پیش آغا بهش بگید، به آغا تو رو به فرق شکافته علی قسمت میدیم به حرمت این شبای قدر کوتاه بیا.  بگین آغا ملت از شما عذر خواهی کرد که، ملت که رفت پای صندوقا و رای داد این همین عذر خواهیش بود از شما.... بگید آغا شما بزرگی کن و کوتاه بیا، آغا ملتو ببخش.  بگید آغا ملت نمیدونس چیکار میکنه، آغا ملت غلط کرد، اشتباه کرد، خطا کرد.... بگید آغاااااا آغااااااا  آااااای آاااغااااا   آغاااااا [گریه شدید حضار]... آغا ملت غلط کرد، اشتباه کرد، راه خطا رفت، ولی ملت ایران غریبه، ملت گول خورد آغااااا ملت خودش متوجه شد که خطا کرده، متوجه شد که جفا کرده، آغاااا ملت دل شما رو شکست شکست شکست [...گریه حضار بلند تر ز پیش....].  اما آغا تو بزرگی، آغا تو عزیزی، آغا تو سروری، آغا تو مظلوووووومی [خود مداح به گریه شدید میافتد] . . . . آی بزرگ ترا!  برید به آغا بگید آغا ملت میگه غلط کردم، عذر میخوام دیگه ازین کار انمیکنم.... بگین آغا تو بزرگی کن و کوتاه بیا..... بگو العفو، العفو، العفو بگو، بگو العفو، العفو، العفو....[ صدای گریه شدید حضار و صدای العفو خواندن آنها در هم میپیچد...]

۲ نظر:

 1. گور بابی اغا و دارو دستش کیر علی تو این شبای قدر تو کس زن علی شیرگی !!
  شاشیدم به اسلام

  پاسخحذف
 2. بابا لیاقت ملت ایران همین گو خوردنهاست.
  مشتی حرامزاده تهرانی چنین بلوای را انداختند تا شاید زودتر گرین کارت آمریکا رو بگیرند.
  ای بر پدر و مادر تهران نشینها لعنت

  پاسخحذف