چهارشنبه

حسن روحانی، فعال تویتری!


آیا میدانستید که دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری آینده دارای دو حساب فعال تویتری، یکی به فارسی و یکی هم به انگلیسی است؟ 

برای آنهایی که دوست دارند افکار و حرفهای روحانی را از نزدیک و شخصا تعقیب کنند مشکل میتوان موقعیتی بهتر و مناسب تر از تعقیب حساب یا حسابهای حسن روحانی را مجسم کرد، بخصوص که ایشان ظاهرا حسابی بسیار فعال دارد و افکار و ایده های خودش را به طور مرتب در هردو حساب فارسی و انگلیسی خود منتشر میکند.

جهت اطلاع دوستان علاقه مند: 

نام حساب تویتری انگلیسی روحانی @HassanRouhani است و میتوانید حسابش را اینجا ببینید

نام حساب تویتری فارسی روحانی @rouhani92 است، و حسابش را هم میتوانید اینجا ببینید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر