دوشنبه

محمود جان، پسرم دیدی بالاخره جای سفت شاشیدی؟!


 بذارین با یه حکایتی شروع کنم، میگن یه مرد مُسنی یه روز صبح داشت میرفت سر کارش، یه پسر بچه انتر بی ادبی پرید و یه انگشتی بهش رسوند.   مرده برگشت یه نگاهی به پسره کرد،اما هیچی نگفت و یه لبخندی هم بهش زد و رد شد رفت.  ملت رفتن به مرده گفتن این چه کاری بود شما کردی؟  حالا هیچی نگفتی بهش، دیگه چرا لبخند تحویلش دادی؟  مرده گفت فکر کن من الان یه تشری هم به این بچه بی پدر و مادر زدم، چه فایده ای به حال من یا اون خواهد داشت؟  باور کنین من با این لبخندی که بهش زدم انتقام ناجورتری گرفتم ازش.  ملت فکر کردن طرف عقلش پارسنگ میبره، اما چند روزی نگذشت که قاضی شهر داشت از همون کوچه رد میشد و پسره که بعد از انگشت کردن اون مرد و لبخند دیدن به قول معروف «شیر» شده بود، پرید و یه انگشتی هم به قاضی رسوند.  

گمون نمیکنم احتیاجی به شرح داشته باشه که قاضی بلایی  سر اون بچه هه اورد که دیگه تا آخر عمرش خایه نکرد کسی رو انگشت کنه... شباهت داستان این بچه بی پدر و مادر با حکایت احمدی نژاد که به نظرم به اندازه کافی روشنه.  از طرف دیگه هم امیدوارم احتیاجی به این نداشته باشید که بخوام اثبات کنم که دستگیر و زندانی شدن مرتضوی روز بعد از جریانات استیضاح وزیر کار نتیجه مستقیم اون انگشتی هست که احمدی نژاد در مجلس به رئیس مجلس  و برادر قاأضی القضاتش رسوند.

این رو هم حتما متوجهید خودتون که فرقی نداره که دستور بازداشت مرتضوی از طرف صادق لاریجانی صادر شده یا مستقیم از طرف خود عظمی نازل شده، هیچ فرقی نداره چون در هرصورتش معنی و مفهوم و پیغام و پسغومش اینه که احمدی نژاد جان دلم، شکرم، انتر دربار عظمی، ایندفعه جای سفتی شاشیدی!

این رو هم بگم ضمنا،  که حتما خودتون بهتر از من میدونین، که این تو بمیری هم دیگه از اون تو بمیری ها نیست، این یعنی کله پا شدن احمدی نژاد، مگر اینکه یا شروع به خاراندن پاچه آغا بکنه، یا اینکه به قول خارجی ها تفنگ گنده هه رو بکشه بیرون و بیافته به جون سران جمهوری اسلامی!   که البته بازم خودتون بهتر از من متوجهید که  فقط در صورتی میتونه تفنگ گنده هه روبکشه بیرون که تفنگ گنده ای توی آستینش داشته باشه!  که من شخصا فکر نمیکنم چیزی دیگه توی آستین این میمونک مونده باشه، من فکر میکنم همون تله ای که برای عضو خل و چل خانواده لاری جانی ها گذاشت و اون نواری که با مرتضوی ضبط کردن به اصطلاح‌ تُخم آخرش بود، که خوب اونم گذاشت و البته غیر از ختنه شدن نمادین خودش (یعنی همین بازداشت مرتضوی دیگه!) هیچ اتفاقی هم نیافتاده و نخواهد افتاد!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر