یکشنبه

گفتگوی سید اصلاح طلب با یکی از خاندان هاشمی، به نقل از محی الدین شبستری
شیخ محی الدین شبستری در بخش چهارم کتاب امثال و حکم خود 
حکایتی آورده از گفتگوی یک سید اصلاح طلب با یکی از خاندان هاشمی، 
که گویا بعد ها خیام خیمه دوز هم آن را به زبان و شیوه خاص خود و تحت  
عنوان رباعیات نقل کرده است. 
اما حکایت اصلی 
در امثال و حکم  شبستری به این قرار است که: 
اصلاح طلبی به هاشمی گفت پستی، هرلحظه به سوی دگری پیوستی. 
گفتا سید هرآنچه گویی هستم، اما تو خود آنچه مینمایی هستی؟


 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر