دوشنبه

دو کلام حرف حساب میزنم، خواه از آن پند گیر خواه ملال


ببین برادر من، اینهمه ما رو احساساتی و حشری کردن سر این جریان مهدی هاشمی که اصل ماجرا رو کلا ول کردیم و کلا زدیم به ترکستان و نیک آهنگ را گیر انداختیم و افتادیم به عُمَر کُشی.  حالا برادرمن، میخوای بیدار شی، گوش کن ببین چی میگم، اگرم نمیخوای چشمت رو باز کنی که خوب از همین الان معذرم میخوام از تلف کردن وقتت و بقیه اش رو هم نخون.
ببین عزیز برادر، واقعیت ساده س! حکایت درز کردن نوار هاشمی و نیک آهنگ در متن جریان دعوای بین هاشمی و بوذری اتفاق افتاده.  دعوای بین هاشمی و بوذری هم جنگ بین دو دزد هست، دو دزدی که بر سر مال و منال من و تویی که ملت ایران باشیم دعواهای میلیونی دارند با هم!  مگه بوذری کیه؟  بوذری کسیه که میخواسته پول یامفت نفت من و شما رو بخوره عزیز دل من، حضرت عباس که نبوده.  هاشمی کیه؟  هاشمی هم کسیه که باباش و خودش و برادراش الان سی ساله خون این ملت را هرچقدرش رو تونستن خوردن و  هرچقدرش رو هم نتونستن بخورن  یا تو شیشه کردن یا  ریختن به زمین داغ.  اونوقت این دو تا سر اینکه میلیونها دلار نفت من و تو تو جیب کدومشون باید بره دعواشون شده.  مهدی هاشمی قدت مافیای دولتی و درباری رو پشت سرش داشته زده بوذری رو داغون کرده، بوذری که مافیای درست و حسابی نداشته پوزش زده شده، حالا بوذری چند ساله میلیونها دلار خرج کرده و تحت نام حقوق بشر و این ** شعرها داره تلاش میکنه پدر مهدی هاشمی رو بسوزونه!  بعدشم  خوب، از مهدی نتونس پولی بیرون بکشه چون مهدی برگشت رفت ایران، اینم دیگه زد به سیم آخر و با استفاده از خریت ناجور  نیک آهنگ موفق شد پدر مهدی هاشمی رو بسوزونه.

برادر من، جان دل من، واقعیتی که ظاهرا خیلی ها بهش فکر نمیکنن اما تو باید متوجهش باشی اینه که این وسط هیچکدوم اینها دل سوزی ندارن، اینها همه یک مشت دزد و جنایت کار هستن، علی الخصوص خانواده هاشمی که سی ساله دهن من و تو رو سرویس کردن!  پس عزیز دل برادر، به این فکر کند که خیلی هم خوب شد که زیر آبشون اینطوری زده شد، آخه واقعا این جای دلسوزی منو شما رو داره که آقا زاده مفت خور جنایت کاری مثل مهدی هاشمی زیر آبش زده شده؟ خوب بچه یکی از بزرگترین جنایت کارهای جمهوری اسلامی رو گرفتن!  گرفتنش که گرفتنش، تازه اگر هم توی زندان خودشون بگیرن حبس ابد هم بهش بدن و هیچوقت نذارن بیرون بیاد من و تو باید بگیم خدا رو شکر، تمام عمر و قد و بالای رعنای کل خانواده کثیف هاشمی فدای یک قطره از اون همه خونی که اینها از بچه های ملت ما ریختن در این سی سال و اینهمه چپاولی که از مملکت و دارایی های ملت ما کردن. 

کجای کاریم آخه برادر من؟؟
  

۱ نظر: