چهارشنبه

پاسخی کوبنده از سوی مسلمانان به فیلم و کارتون توهین آمیز نسبت به پیغمبر


فیلم توهین آمیز اخیر توسط یک یهودی و یک مسیحی تولید شده، هندوهای نامرد هم بر نمایش عمومی آن اصرار کرده بودند، و بودایی ها هم که در سکوت ناجوانمردانه ای فقط تماشا کردند و احتمالا لذت هم بردند از این وضعیت.  بنابر این من پیشنهاد میکنم این کارتون که توسط یکی  از نشریات حزب اللهی آمریکا کشیده شده به عنوان پاسخ به فیلم و کارتونی که اخیرا در مورد پیغمبر اسلام منتشر شده اند در مطبوعات متعهد ایرانی و اسلامی سرتاسر جهان منتشر بشود:


از چب به راست: موسی (یهودی)، عیسی (مسیحی)، گنش (هندو)، بودا (بودایی)۱ نظر:

  1. خاک بر سرتون که وقاعت رو از حد گذروندید. وقتی یکی از شما انتقاد کنه، صدای وای وای شما دنیا رو بر میداره، ولی خودتون به راحتی به مهمترین اعتقادات مردم دنیا انتقاد میکنید. احمق جان، اون پیغمبرایی که عمسشون رو کشیدید، بیشتر از اینکه برای پیروانشون مهم باشند، برای ما مسلمونا مهم هستند و قابل احترام.

    پاسخحذف