جمعه

کشف نوعی جدید از کشف اجسام «مهره» مانند تازه ای در سطح مریخ که دانشمندان را سردرگم کرده است


 به گزارش سازمان ناسا، یکی از تازه ترین تصاویری که توسط مریخ نورد «اپورتونیتی» به زمین فرستاده شده است اجسام کروی جدیدی را نشان میدهد که به دلیل داشتن یک ساختار درونی شامل دوایر متحد المرکز و شباهت زیاد به برخی فسیل های زمینی دانشمندان را به تردید انداخته اند که طبیعت این اجسام چیست و چگونه ممکن است ساخته شده باشند.  

اگرچه در عکسهای قدیمی تر فرستاده شده از سطح مریخ نیز اشکال کروی دیگری دیده شده بودند، اما تجزیه شیمیایی آن مهره ها نشان داد که عموما از فلزات، بخصوص آهن ساخته شده اند و نمیتوانند منشاء حیاتی داشته باشند.  اما این ساختارهای کروی جدید که در منطقه ای به نام «کرک وود» یافت شده اند با مهره های قبلی تفاوتهای واضحی دارند، از جمله اینکه این اجسام دارای پوسته ای سخت و محتوای درونی نه چندان سخت میباشند، و  مهمتر از آن، درون برخی از این مهره ها که به دلیل فرسایش شکسته شده اند  ساختارهای دایره ای متحد المرکزی نمودار شده است که دانشمندان را متحیر ساخته است و آنها را به دنبال  تئوری های جدیدی  در باره منشاء و نحوه ساخته شدن این مهره های کوچک فرستاده، مهره هایی که شباهتهای ظاهری  بسیاری به برخی فسیل های زمینی دارند.  هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر