یکشنبه

آغای «بی بصیرت» آنقدر بد بازی کرده که هنوز انتخابات شروع نشده در خانه خودش «کیش» شد


آغای  بی بصیرت ایندفعه دیگه خودش را در بد هچلی انداخته، به نحوی که هنوز حتی انتخابات شروع هم نشده او به وضوح در حالت «کیش» قرار گرفته.

این انتخابات تنها دو تا چهره با اهمیت دارد که قادرند رای های ملت را بگیرند: مشایی و هاشمی، و هردوتاشان  دشمن خامنه ای هستند، و این یعنی الان خامنه ای خودش را در مقابل دو تا جام زهر مبینه، و تنها انتخابی که براش وجود داره  اینه که کدوم یکیش  رو سربکشه.

 اگر شورای نگهبان به مشایی اجازه کاندیداتوری بدهد که بالاخره یکی از این دو نفر  مقابل آغا خواهد ایستاد، و اگر ندهد، آنوقت هاشمی مستقیما به ریاست خواهد رسید و بالاخره فرصت این را پیدا خواهد کرد که نیش خودش را مستقیم به خامنه ای بزند و بخصوص انتقام این چهار ساله گذشته را از او بگیرد.

البته خوش خیال نباشیم، اینها هیچکدامشون دلشون به حال من و شما نسوخته، و هیچکدومشون دنبال یک ایران آزاد و آباد نیستن، اما هردوشون دشمن خامنه ای هستن، وهردوشون با ولایت فقیه مخالف. این یعنی به قدرت رسیدن هر کدومشون  به معنی شکست و ضربه سنگین به خامنه ای و نهایتا «مات» شدن ولی فقیه خواهد بود.


۱ نظر: