یکشنبه

نوار گفتگوی افشا شده خاتمی: توی حوض انتخابات بپرم یا نپرم؟
در فاصله کوتاهی پس از تهدید اخیر حیدر مصلحی مبنی بر امکان پخش محتویات جلسات خصوصی اصلاح طلبان،  اخیرا  یک فایل صوتی شامل گفتگوی خاتمی با اصلاح طلبان سبز در یکی از جلسه های خصوصی ایشان  در اینترنت منتشر شده است، و بخصوص بخش کوتاهی از آن که در زمینه بحث و سردرگمی خاتمی و اصلاح طلبان در زمینه شرکت یا عدم شرکت در انتخابات و نیز تعامل یا عدم تعامل با افرادی از جمله خامنه ای، رفسنجانی، موسوی و کروبی میباشد بحثهای فراوانی برانگیخته است. متن بخشی از این گفتگوی افشا شده به شرح زیر است:‌

  
 خاتمی: توی حوض انتخابات بپرم یا نپرم؟
حضار: می خوای بپر می خوای نپر

دو سه تا پشتک و وارو بزنم یا نزنم؟
 می خوای بزن می خوای نزن

گله از خامنه ای خر  بکنم یا نکنم؟
می خوای بکن می خوای نکن

شکوه از کوسهٔ اکبر بکنم یا نکنم؟
 می خوای  بکن می خوای نکن

چوب توی آستین رهبر بکنم یا نکنم؟
 می خوای بکن می خوای نکن

گریه ها در غم او سر بکنم یا نکنم؟
 می خوای بکن می خوای نکن

فوت قایم تو سماور بکنم یا نکنم؟
 می خوای  بکن می خوای نکن

چایی از بهر شما دَم بکنم یا نکنم؟
 می خوای بکن می خوای نکن

 سینه درد کشم را بدرم یا ندرم؟
 می خوای بدرمی خوای ندر

آه و فریاد به افلاک کشم یا نکشم؟
 می خوای بکش می خوای نکش

مهدی و میرحسین رو بفروشم یا نفروشم؟
 می خوای بفروش می خوای نفروش


 خاتمی با لحن گریه آلود:
دیری داری دیری دارای دارای دیری دیری دام دام
دیری داری دیری دارای دارای دیری دیری دام دام...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر